TOIMINTA

Toimintamme perustuu vahvasti yrityksemme arvoihin ja ammattitaitoon sekä on tavoitteellista ja suunnitelmallista. 


Hoito, kasvatus ja erityistarpeet

Lastensuojeluyksikkö Saraste keskittyy toiminnassaan alle 18-vuotiaisiin lapsiin. Yksiköllämme on valmiudet vastaanottaa erityisen tarpeen omaavia lapsia, joilla voi olla käytöshäiriöitä, erilaisia diagnooseja, monimuotoisia ongelmia tai oirehdintaa esimerkiksi mielenterveydessä, psyykkeessä ja/tai koulun käynnissä, jotka ilmenevät mm. toimintatavassa ja käyttäytymisessä. Lapsilla voi olla myös päihdetaustaa, mutta teemme tästä yksilöllisen arvion sijoituksen mahdollisuudesta yksikköömme.

Kuntouttavan hoidon aikana tuemme lasta hänen kasvussaan ja kehityksessään yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Kuntouttava hoito perustuu turvallisen aikuisen läsnäoloon, mielekkääseen toimintaan, jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmiin. Tämän kaiken lähtökohtana on ajatus lapsen paluusta perheeseen tai perhehoitoon. Yksikön arkielämä perustuu tavallisen kodin arkeen, jossa toistuvat strukturoidut päivä- ja viikko-ohjelmat.


Toiminta ja periaatteet

Toimintamme perustuu vahvasti lastensuojelulakiin, ammattieettisiin periaatteisiin sekä muihin lainsäädäntöihin, jotka tukevat ja ohjaavat toimintaamme. Sarasteelle tulon jälkeen tehdään kirjallinen arvio, jonka pohjalta luodaan lapsen tarpeita vastaava tavoitteellinen suunnitelma lapsen sekä koko perheen tukemiseksi ja turvallisen arjen saavuttamiseksi. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilölliset tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti.  Haluamme painottaa työssämme jokaisen lapsen omia vahvuuksia ja tukea niitä kasvatustyössämme. Yksiköllä on mahdollisuus ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten psykologilta ja päihdetyöntekijältä.

Jokaiselle lapselle nimetään omaohjaajapari, jotka ovat hänen omia aikuisiaan koko sijoituksen ajan. Omaohjaajapari toimii ensisijaisesti lapsen ja hänen lähiverkostonsa kanssa yhteistyössä, sekä laatii lapsen kanssa yhdessä hoito- ja kasvatussuunnitelman. Omaohjaajat huolehtivat arjessa siitä, että lapsen hoito ja kasvatus Sarasteella toteutuu lapsen yksilöllisten tarpeiden sekä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Omaohjaajatyöskentely pohjaa kiintymyssuhdeajatteluun. Säännöllisillä omaohjaaja keskusteluilla käsitellään lapsen elämän tärkeitä asioita. Välitön vuorovaikutus, ennustettava arki ja jatkuvuus luovat turvallisuutta lapsen elämään.

Työskentelyssä painotamme lasten ja perheiden aktiivista osallisuutta ja huomioimme lastensuojelulain mukaisen tavoitteen perheen jälleen yhdistämisestä. Lapsen perhe voi tulla tapaamaan lasta ja tarvittaessa yöpyä tiloissamme olevassa asunnossa, jossa on mahdollista järjestää myös valvottuja tapaamisia. 


Arki, vapaa-aika ja harrastukset

Arki on suunnitelmallista viikko- ja kuukausi suunnitelmaan pohjautuvaa toimintaa. Tärkeimpiä osa-alueita ovat opinnot ja sosiaalisten taitojen oppiminen sekä kuntoutuminen. Arkeen kuuluvat omaohjaajakeskustelut ja säännöllisesti toistuva ryhmätoiminta. 

Vapaa-aikana Sarasteen lapset vierailevat usein ohjaajien kanssa lähiympäristössä, kuten Tahkolla, josta löytyy paljon tekemistä jokaisen makuun. Sarasteen useat vapaa-ajan viettopaikat, kuten liikuntasali ja piha-alue eri toimintoineen ovat lasten käytössä. Lapsilla on mahdollisuus myös omaan aikaan, jolloin saa vapaasti toteuttaa itseään tai tarvittaessa levätä.

Lapsilla jo olevia harrastuksia pyritään jatkamaan Sarasteelle tultaessa. Kannustamme lapsia myöskin uusien harrastusten aloittamiseen, jotta jokaiselle löytyisi itselleen mielekästä toistuvaa tekemistä. Lapset voivat käydä ulkopuolisissa harrastuksissa omien toiveiden mukaisesti. Ostamme myös ostopalveluna esimerkiksi sosiaalipedagogista hevostoimintaa.


Koulun käynti ja opinnot

Lasten tärkein työ on koulunkäynti ja siitä huolehtiminen, jossa tuemme ja otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet.  Sarasteella peruskouluikäiset lapset käyvät Nilsiän ala- tai yläkoulua. Tarpeen mukaan koulussa on mukana Sarasteen ohjaaja rauhoittamassa ja tukemassa koulunkäynnin onnistumista. Lapsella on myös mahdollisuus tilapäisesti opiskella yksilöllisesti ja tuetusti henkilöstön avustuksella laitoksen tiloissa. 

Jatko-opiskelu mahdollisuuksia on omalla paikkakunnalla Nilsiän lukio, jossa on Tahkon alppikoulu sekä muita urheilulinjoja. Nilsiän läheisyydessä esimerkiksi Kuopiossa ja Iisalmessa on myös paljon eri koulutus- ja opiskelu mahdollisuuksia.