Ammattilaisena lastensuojelussa; Työntekijähaastattelu osa 2 ja viikko-ohjelma

17.06.2024

TYÖNTEKIJÄHAASTATTELUSSA VASTUUOHJAAJA ROOSA

  • Kuinka pitkään olet työskennellyt Sarasteella?

"Noin 8 kuukautta."

  • Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat ensimmäisenä mieleen, kun ajattelet Sarastetta?

"Perhe, lämpö ja luottamus."

  • Onko sinulla Sarasteella jokin tietty vastuualue? Kerro hieman vastuualueestasi. Mitä se pitää sisällään ja mitä se tarkoittaa juuri meillä täällä Sarasteella?

"Vastuuohjaaja on vastuussa talon sisällä tapahtuvista lasten arkeen liittyvissä asioissa sekä yhdessä johtajan kanssa verkosto- sekä asiakaspalvelusuunnitelmapalavereista. Vastuuohjaaja myös jakaa työtehtäviä, suunnittelee viikko-ohjelman ja sitä kautta huolehtii, että kaikki tarvittavat työt tulevat tehtyä."

  • Mikä on parasta työssäsi?

"Se, ettei se usein edes tunnu työltä, vaikka onkin välillä henkisesti raskasta. Työn raskaus tulee siitä, että välittää aidosti ja oikeasti haluaa lasten parasta. Lasten eteen kääntää ihan jokaisen kiven, että löytää keinon parantaa heidän asioitaan ja tulevaisuuttaan. Parasta on myös se, että töihin haluaa aina lähteä ja työyhteisö sekä lapset ovat kuin toinen perhe itselle."

  • Oletko huomannut kehittyneesi ammatillisesti jossain osa-alueella Sarasteella työskentelyn aikana?

"Tosiaankin! Olen tehnyt töitä aiemmin pääsääntöisesti yksin tai työparityöskentelynä, niin nyt olen oppinut ihan uudenlaisia taitoja toimia työyhteisössä. Olen oppinut, ettei tarvitse pärjätä yksin tai osata kaikkea itse - tärkeintä on että osaa pyytää apua ja tietää kuka osaa!"

"Olen oppinut pysähtymään ja pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja enkä välttämättä toimi tai ohjeista muita toimimaan ensimmäisen mieleen tulleen toimintatavan mukaan, vaan maltan katsoa asioita kauaskantoisemmin ja ajattelemaan erilaisten ratkaisujen vaikutuksia pidemmälle, ei vain huomiseen tai ensi viikkoon. Olen oppinut hahmottamaan kokonaisuuksia eri asioissa."

"Lastensuojelusta olen oppinut lain seuraamista ja soveltamista arjessa, palvelupolkujen moninaisuutta ja myös näkemään maailmaa ihan uusin silmin. Kokemuksen kautta olen oppinut miten tärkeää on viestintä ja kommunikaatio lasten eri verkoston tahojen kanssa ja kuinka tärkeää moniammatillinen yhteistyö on, jos tahtoo edistää lapsen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tässä työssä opin kokoajan uutta alasta sekä itsestäni!"

  • Onko jotain mihin haluat panostaa ja kehittyä paremmaksi?

"Delekointi, armollisuus itseäni kohtaan, vielä enemmän johdonmukaisuutta ratkaisuihin ja toimintatapoihin. Kokonaisuudessaan ammatillinen itseluottamus."

  • Onko sinulla opiskelusuunnitelmia tai muita ammatillisia mielenkiinnon kohteita liittyen lastensuojelu alaan ja työhön Sarasteella?

"Joskus mahdollisesti käyn työn ohella YTM opinnot, jotta saan sosiaalityöntekijän tietotaidon työkaluksi työhöni Sarasteella. Mahdolliset muut lisäopinnot alaan liittyen kiinnostavat minua kyllä, jos niitä eteen tulee."

  • Pystytkö hyödyntämään harrastustaustaasi, erikoisosaamistasi tai mielenkiinnon kohteitasi työssäsi?

"Olen harrastanut urheilua yleisurheilun, lentopallon ja tavoitteellisesti kuntosalilla treenaamisen kautta. Näiden kautta mielenkiinnonkohteinani on ollut pitkään ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi eli ravinnon/unen/liikunnan/arkirytmin vaikutus siihen. Opiskelen myös personal traineriksi, joka lisää tietouttani tästä asiasta ja on todella hyödyllistä myös tällä alalla, vaikka lastensuojelualalla ei kenellekään mitään treeniohjelmaa suunnitella. Tärkeää on kuitenkin tietää lasten ja nuorten yleisistä suosituksista liikuntaan, ravitsemukseen ja uneen, koska niitä voi hyödyntää työssä. Näiden asioiden rullaaminen lapsen arjessa auttaa lapsen kuntoutumisessa huomattavasti!"

SARASTEEN VIIKKO-OHJELMA JA LASTEN VIIKKOMIITTINKI

Sarasteen yksikössä yksi lasten kasvua, kehitystä ja kuntoutumista edesauttava työväline on viikko-ohjelma. Viikko-ohjelma on rakennettu talon yhteisiä aikatauluja ja sääntöjä mukaillen ja se sisältää kaikki talossa tapahtuvat yhteiset asiat. Viikko-ohjelma on kaikille sama ja sen lisäksi jokaisella on omat tavoitteet sekä kuntoutumista tukevat toiminnat.

Viikko-ohjelmalla luodaan yhteiset selkeät ja johdonmukaiset linjat, joita jokaisen on helppo seurata. Ohjelmassa näkyy selkeästi yhteiset toiminnat, kuten liikunta, kädentaidot, leipominen, siivoukset, muut viikottaiset tapahtumat sekä extratapahtumat, jotka koskevat kaikkia. Myös jokaisen omat pyykkivuorot, sairaanhoitaja- ja omaohjaajakeskustelut ovat merkittynä viikko-ohjelmassa, jotta jokainen tietää suunnitella omia asioitaan niitä varten. Yhteiset aikataulut mahdollistavat lapsille suunnitelmallisuuden opettelua sekä varautumista asioihin ilman turhia yllätyksiä.

Viikko-ohjelman pohja on sama, mutta lasten on mahdollista vaikuttaa arjen tapahtumiin maanantain viikkomiitingin kautta, jossa he käyvät läpi viikon tulevat tapahtumat. Lasten osallistaminen viikko-ohjelman suunnitteluun antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa ja tulla kuulluksi sekä myös opetella sitä, mitä on toteuttaa yhdessä tehdyt suunnitelmat ja päätökset.
Viikko-ohjelma mahdollistaa myös ohjaajien työn ja ajankäytön suunnittelua sekä ennakointia. Lasten ja ohjaajien yhteinen johdonmukainen toiminta selkeyttää lasten arkirytmiä, joka on tärkeä osa lasten kuntoutumista.

Haastattelijana toiminut ja tekstin loppuasetelman koonnut ohjaaja Elli