Ammattilaisena lastensuojelussa; Nepsy-valmennus osa 1

22.04.2024

SARASTEELLA NEPSYILLÄÄN JA POHDITAAN ARVOJA

Sarasteella aloitettiin pääsiäisviikolla nepsy-valmentajakoulutus. Koulutukseen osallistuu koko henkilökunta pohjakoulutukseen katsomatta. Nepsy-valmentaja koulutus on laaja kokonaisuus, johon sisältyy lähiopetusta ryhmässä, työharjoittelua, itsenäistä työskentelyä, välitehtäviä sekä lopputyö. 

Koulutuksen materiaali on laaja ja koulutus on hyvin vuorovaikutteista. Teemme myös paljon tehtäviä paritöinä. Nepsy-valmennukseen sopivalla tavalla meidänkään ei tarvitse istua koulutuspäiviä paikallaan vaan saamme jaloitella tehtävien teossa sekä käyttää oivallisia aivonystyröitämme osallistuen aktiivisesti koulutukseen.

Jo ensimmäisellä kerralla saatiin aikaan hyvää keskustelua, haastoimme itsemme pohtimaan omia arvoja. Tästä heräsi paljon keskustelua ja hyviä kysymyksiä. Siinä missä toinen nimeää arvot konkreettisina asioina: perhe, työ, ystävät, koti… niin toinen nimeää arvot adjektiiveina: rehellisyys, luotettavuus, onnellisuus, rakkaus…

Pohdimme myös ovatko arvot pysyviä vai muuttuvia ja kuinka nopeasti arvot voivat muuttua? Päädyimme pohdinnassa siihen, että on olemassa tiettyjä pysyviä arvoja. Monelle perhe tai luotettavuus on aina tärkeää, mutta joskus esimerkiksi terveys voi nousta arvona korkealle sairastumisen myötä tai vaikka turvallisuus, jos joutuu pelottavaan tilanteeseen. Arvot ovat siitä jännä juttu, että siihen ei oikeastaan voi olla oikeaa tai väärää vastausta, koska toisen puolesta arvoja ei voi määritellä.

Toinen asia on sitten esimerkiksi työpaikan/yrityksen yhteiset arvot tai ammatin arvot sekä koulutuksen valat. Näitä voi taas määrittää vielä kattona olevat arvot esimerkiksi meillä lastensuojelun yleiset arvot Suomessa. Koulutuksessa tulimme todenneeksi, että meidän työpaikan ja työnantajan ja koko yrityksen arvot kohtaavat oman arvomaailmamme. Tästä ei löytynyt ristiriitoja, allekirjoitamme siis kaikki omalla työllämme Sarasteen arvot.

Sarasteen arvot ovat:

Yhteisöllisyys: tämä näkyy muun muassa työyhteisössä, joka puhaltaa hyvin yhteiseen suuntaan ja myös tämä koulutus vahvistaa tätä käsitystä. Myös koko talon yhteisöllisyys, työntekijät ja lapset yhdessä muodostamme oman vahvan rintaman, ketään ei jätetä yksin, ketään ei hylätä, toisiamme puolustetaan. Myös yhteisöllisyys ympäristöömme, yhteistyötahoihin, naapureihin sekä tietysti lasten läheisiin. Meillä on käynyt kylässä niin äitiä, isää, mummia, kummia kuin kavereitakin. Yhteisöllisyyden voisi kiteyttää lauseeseen, yhdessä pidämme huolta, yhdessä meillä on päämäärä, lapselle tärkeä on meille tärkeä.

Dialogisuus ja Me-henkisyys: Sarasteella olemme tasa-arvoisia, kaikki yhtä arvokkaita ja me kaikki olemme osa Saraste Familyä. Olemme saaneet palautetta siitä, että meillä lapset ovat hyvin avoimia ohjaajille. Tämä on huomattu itsekin, ohjaajille jaetaan suruja, iloja sekä ihan vaan arkisia asioita. Ohjaajat ovat läsnä lasten kanssa, lapsi nähdään yksilönä, samoin ohjaaja. Jokaisella on omat erityiset taitonsa ja erityiset piirteensä. Kukaan ei ole huonompi eikä parempi kuin toinen. Keskustelua käydään niin kahden kuin ryhmässäkin. Maanantaisin on talossa viikkomiitinki, jolloin lasten kanssa suunnitellaan yhdessä viikon ohjelma. Tällöin on luonnollista keskustella myös kuulumiset, tiedotettavat asiat tai mitä nyt milloinkin on ajankohtaista. Lisäksi oma-ohjaaja-, ohjaaja- sekä sairaanhoitajankeskustelut ovat viikoittaisia, säännöllisiä ja luovat luottamusta ja turvaa.

Eettisyys ja ammattillisuus: Eettisyyttä on meissä jokaisessa, olemme oppineet sellaiset elämänvarrelta, mutta eettisyys on myös suuresti osa ammattitaitoa. Usein varsinkin SOTE-aloilla on työntekijöillä iso vastuu siinä, miten he näkevät asiakkaansa, miten heidän kanssaan käyttäydytään, keskustellaan ja miten asiakas kohdataan. Varsinkin lasten ollessa kyseessä valta-asema asetelmana on iso: aikuinen-lapsi, ohjaaja-ohjattava, kasvattaja-lapsi ja niin edelleen. Jokaisen SOTE-alalla työskentelevän on hyvä peilata omaa eettisyyttä omaan toimintaan sekä tietysti työpaikan eettisyyteen sekä ammatillisuuteen. Eettisyys on erittäin tärkeä arvo. Myös ammatillisuus on tärkeää, ei pelkästään ammattinimikkeet, jotka määritetään lain ja asetusten sekä työnantajan puolelta vaan se ammatillisuus mikä tekee juuri minusta ja sinusta ammattilaisen. Ammatillisuus on asia mitä jokaisen tulee arvioida oman työuransa aikana, ammatillisuuteen kuuluu palaute ja ohjaus myös työnantajan puolelta sekä tietysti asiakkaiden antama palaute sekä oman työn arviointi.

Suunnitelmallisuus ja asiakaslähtöisyys: Suunnitelmallisuus näkyy kirjaimellisesti erilaisissa suunnitelmissa. On vuosi suunnitelmaa, syyskauden suunnitelmaa, kevätkauden suunnitelmaa, kuukausisuunnitelmaa, viikko-suunnitelmaa sekä päiväsuunnitelmaa. Nämä ohjaavat yhteistä toimintaa sekä talon yleisiä asioita. Esimerkiksi nepsy-valmentaja koulutusta on suunniteltu ja nyt se toteutetaan jokaisen työntekijän kanssa yhtä aikaa.

Lisäksi suunnitelmallisuus on osa asiakaslähtöisyyttä, jokaisella lapsella on henkilökohtaisia suunnitelmia, kaikki ne tähtäävät yhteen ja samaan päämäärään, lapsen turvalliseen kasvuun ja kehitykseen, lapsen kuntoutumiseen, perheiden hyvinvointiin, tukeen ja ohjaukseen, hyvään terveyteen niin fyysiseen kuin mielenterveyteenkin. On verkostopalaverissa tehdyt suunnitelmat, asumispalvelusuunnitelmat, kuntoutus- hoito- ja kasvatus-suunnitelmat, koulunkäynnin suunnitelmat ja niin edelleen. Myös henkilökunnan koulutus-suunnitelmat, työvuorot, lomat, vastuualueet ynnä muut ovat osa suunnitelmallisuutta.

Lapsen etu on erittäin tärkeä arvo. Se on koko työmme perusta, lapsia varten Saraste on olemassa, lapsia varten on henkilökunta, lapsia varten teemme tätä työtä. Joskus lapsen etu ja lastensuojelun valtakunnalliset säännökset ovat hieman ristiriidassa keskenään, tällöin joudumme erityisesti peilaamaan aiemmin mainittuihin arvoihin: suunnitelmallisuuteen, ammatillisuuteen, asiakaslähtöisyyteen, eettisyyteen ja niin edelleen.

Arvoista viimeinen, muttei kuitenkaan vähäisempi kuin muutkaan, on Luottamus, meihin voi luottaa, me ajamme lapsen asiaa, juuri sitä lapsen etua. Me ajamme myös työntekijöiden etua, koko talon etua, työnantajan etua, hyvinvoinnin etua ympäristössämme, sekä koko yhteiskunnassa ja ehkä meillä on jopa pieni vaikutus yleiseen hyvinvointiin.

Kirjoittanut ohjaaja Elli