Ammattilaisena lastensuojelussa; Työntekijähaastattelu osa 1 ja luovuus

20.05.2024

TYÖNTEKIJÄHAASTATTELUSSA OHJAAJA ELLI

  • Kuinka pitkään olet työskennellyt Sarasteella?

"Olen työskennellyt Sarasteella kohta kolme vuotta."

  • Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat ensimmäisenä mieleen, kun ajattelet Sarastetta?

"Lapset, ilo ja välittäminen."

  • Onko sinulla Sarasteella jokin tietty vastuualue? Kerro hieman vastuualueestasi, mitä se pitää sisällään ja mitä se tarkoittaa juuri meillä täällä Sarasteella?

"Minulla on Sarasteella vastuualueena blogien kirjoittaminen sekä ammatillisen blogin, että lasten kanssa tehtävän Saraste Family blogin."

"Saraste Family blogia kirjoitan kahdesti kuukaudessa yhden tai useamman lapsen kanssa kerrallaan. Lapset saavat kirjoittaa omia tekstejä tai voin esimerkiksi haastatella lapsia jostain tietystä aiheesta. Yhdessä valitsemme myös kuukausittaisen aiheen sekä kerromme edellisen kuukauden kuulumisia ja tapahtumia."

"Kirjoitan myös Sarasteen ammatillista blogia, jossa esittelemme lastensuojelutyötä, henkilökunnan koulutuksia ja vastuualueita sekä sitä, mitä Sarasteella teemme lasten kanssa."

  • Mikä on parasta työssäsi?

"Lapset itsessään ovat parasta, heidän kanssaan keskusteleminen ja asioiden tekeminen. Lisäksi työn monipuolisuus, meidän työtiimimme ja Sarasteen lemmikit."

  • Oletko huomannut kehittyneesi ammatillisesti jossain osa-alueella Sarasteella työskentelyn aikana?

"Olen oppinut hyviä keskustelu- ja neuvottelutaitoja. Itse olen saanut kasvatuksen, jossa paljon huudettiin ja määrättiin, saneltiin asioita ilman, että itse ymmärsi, miksi niin toimitaan. Nyt itse kasvattajana lastensuojelussa olen alusta asti oppinut, että kaikista hedelmällisintä kasvatustyötä on keskusteleva ohjaaminen. Rajat toki pitää olla, mutta ne toimivat parhaiten, kun niille on perustelut. Lapset ymmärtävät kyllä keskustellessa miksi jotkin asiat tapahtuvat tietyllä tavalla. Samalla lasten oman kannan kuunteleminen asioihin. Näin olen saanut luotua hyvän luottamuksen ja lapset myös itse oivaltamaan vastuunkantoa itsestään ja ympäristöstään, sekä yhteisöstä, jossa elämme. Osaan myös ajatella asioita nykyisin laajemmassa mittakaavassa."

  • Onko jotain mihin haluat panostaa ja kehittyä paremmaksi?

"Kyllä on. Kaikessa voi tietysti kehittyä paremmaksi, vaikka olisikin jo hyvä jossakin. Haluan haastaa itseni kehittämään entistä enemmän luovia toimintoja, joita voimme hyödyntää tässä työssä ja muutama pidempiaikainen projekti onkin jo mielen perukoilla kehittymässä."

"Myös kritiikin sekä positiivisen palautteen vastaanottaminen on minulle joskus haasteellista ja haluan oppia antamaan muille palautetta entistä kehittävämmin ihan kaikille, työtiimille, esimiehelle ja lapsille."

  • Onko sinulla opiskelusuunnitelmia, tai muita ammatillisia mielenkiinnon kohteita liittyen lastensuojelu alaan ja työhön Sarasteella?

"Olen pohtinut ja oikeastaan kahdesti hakenutkin jo sosionomi opintoihin, mutta en ole mennyt kummallakaan kerralla pääsykokeisiin, koska ajankohta henkilökohtaisessa elämässä ei ole ollut vielä oikea. Mutta kyllä se tavoitteena edelleen on."

"Lisäksi minua kiinnostaa tässä jo mainittu luovien menetelmien käyttö kuntoutus- ja kasvatustyössä."

  • Pystytkö hyödyntämään harrastustaustaasi, erikoisosaamistasi tai mielenkiinnon kohteitasi työssäsi?

"Harrastuksiini kuuluu vahvasti kirjoittaminen ja sitä käytän joka viikko työssäni. Lisäksi suunnittelen ja teen koruja ja niitä olenkin tehnyt useasti myös lasten kanssa. Lapset toivovat korujen tekoa säännöllisesti. Vapaa-ajallani vedän myös koiraharrastusryhmiä ja kenties pääsen tätä myös joskus Sarasteella käyttämään."

LUOVATOIMINTA SARASTEELLA

Jokainen ihminen on luova, mutta toiset käyttävät sitä luonnostaan enemmän kuin toiset. Luovuudella saa purettua tunteita, kokemuksia, pystyy jäsentämään ja oivaltamaan asioita, saa onnistumisen kokemuksia ja itseluottamusta omiin kykyihin. Luodessa jotain uutta, ei tee virheitä, koska kukaan ei voi sanella mikä on oikein itse luodussa asiassa.

Luovuus on myös käsitteenä erittäin laaja. Usein pidämme luovina ihmisinä sellaisia, jotka työkseen luovat jotain, esimerkiksi muusikot ja kirjailijat. Kuitenkin hekin käyttävät työssään myös opittuja asioita siinä missä luovuutta. Kaikissa ammateissa ja työtehtävissä käytetään luovuutta, toisissa töissä luovuuden tuotos on vain näkyvämpää.

Lastensuojelussa luovuus on jokapäiväistä, tässä työssä joutuu soveltamaan, tekemään kompromisseja ja tuottamaan asioita, esimerkiksi asiatekstiä. Asiateksti toki perustuu faktaan, mutta sen tekstiksi tuottaminen on luovuutta sekin.

Jos puhutaan luovuudesta tuotteliaisuutena, eli asiana, josta jää jotain konkreettista Sarasteella, niin meillä on joka toinen keskiviikko leivontaa ja joka toinen kädentaitoja. Kädentaidoissa olemme tehneet muun muassa maalauksia, savitöitä, koruja, puutöitä, ompelua, valokuvausta jne.

Leivonnassa sovimme ennakkoon mitä leivotaan. Ruuan laitto muutoinkin Sarasteella on asia, johon kannustamme lapsia osallistumaan, ja he usein osallistuvatkin. Ihan lemppariasia taitaa olla lettujen paisto, joskus tekee mahdottomasti mieli makeaa, ja lettuainekset löytyvät kaapista aina.

Lisäksi meillä on ajoittain perjantaisin tai lauantaisin niin sanottuja musiikki-iltoja. Niihin ajatus lähti siitä, että lapset itse alkoivat esitellä kirjoittamiaan ja nauhoittamiaan räp-sanoituksia. Toki halusimme tukea näin hienoa toimintaa, varsinkin, kun se on omaehtoisesti keksittyä.

Myös blogin kirjoitus on osa Sarasteen luovaa toimintaa, jos ei halua itse tekstiä tuottaa, osallistua voi haastatteluin, tai vaikka kuvittamalla tekstiä. Blogista onkin tullut iso osa ulospäin näkyvää toimintaamme. Lapset innokkaasti seuraavat omien kirjoitusten näkymistä nettisivuillamme, ja jakavat niitä perheen jäsenille ja sukulaisille.

Myös erilaisia taideprojekteja on tiedossa. Tämän kuukauden aikana meillä alkaa kolme keskiviikon kädentaidot kertaa kestävä projekti, jossa teemme suuren kollaasin seinälle. Kukin sen mukaan, mikä on kiinnostuksen kohde, aiheet tulevat projektia vetävältä ohjaajalta. Ideana on luoda kontrastia asioiden välille. Tästä taideprojektista tulee asiaa myöhemmin, kunhan se saadaan päätökseen.

Kädentaidot, ruuan laitto, leivonta, kirjoittaminen, mikä tahansa luova toiminta on kasvatusta ja kehitystä tukevaa toimintaa monella tavalla, myös koulunkäyntiä, itsenäistymistä ja elämässä muutoinkin tarvittavia taitoja tukevaa. Ajatus siitä, että jokainen on hyvä omana itsenään, jokainen osaa, jokainen pystyy, ja jokainen oppii, muun muassa näitä asioita luominen viestittää meille ihan kaikille.


Kirjoittanut ohjaaja Elli