Ammattilaisena lastensuojelussa; Nepsy-valmennus osa 3

10.06.2024

NEPSY-VALMENTAJA KOULUTUS OSA 3

Nepsy- valmentaja koulutuksessa puhuimme siitä kuinka koulutus vaikuttaa meihin ihmisinä. Vaikka koulutus on vasta alussa, huomaan nyt jo kokeneeni useita ahaa elämyksiä. Eniten olen kokenut apua ongelman ratkaisuun, ikään kuin "out of the box" ajatteluun.

Nepsy-valmentaja koulutus on paitsi erittäin mielenkiintoista myös palkitsevaa monella tavalla. Ongelman ratkaisutaidot tai puhumme pikemminkin ratkaisusta eli millä muulla tavoin asiat voidaan tehdä tai miten niihin vaikuttaa. Ongelmia ei nosteta esiin eikä korosteta ja miksi niin tehtäisiinkään? Onhan valmennettavalle aivan selvä jo se asia missä hänellä on haasteita. Mutta onko valmennettavalle selvää se asia mikä sujuu hyvin tai se miten asioihin voi vaikuttaa? Todennäköisesti ei ainakaan yhtä selvää.

Ongelman sijaan keskitytään siis ratkaisun tavoitteluun, ajatellaan ja puhutaan siitä, mikä on hyvin ja minkälaisia muutoksia tavoitellaan. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään pieniä välitavoitteita ja näiden onnistumisesta saa motivaatiota sitoutumiseen jonkin asian, tavan tai mikä vaan käsittelyssä onkaan muuttamiseksi.

Nepsy-valmentaja koulutuksessa puhumme myös unelmien saavuttamisesta. Unelmat eivät ole liian isoja tai liian pieniä. Kaikki unelmat ovat tervetulleita ja unelmointi itsessään kasvattaa motivaatiota ja halua saavuttaa jokin asia.

Suomalaiset sananlaskut ja oppimamme kulttuuri ei ole aivan parhaasta päästä unelmien tavoitteluun. Esimerkiksi "kell`onni on, se onnen kätkeköön" tai "ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa". Tämän opitun tai omaksutun ajattelutavan voi kääntää päälaelleen ja unelmoida oikein olan takaa.

Jos unelmista puhuu ääneen niiden toteutuminen on todennäköisempää. Joskus voi huomata unelman toteutuneen ja tällöin voi siirtyä toiseen unelman tavoitteluun. Mikäli unelma ei tunnut enää ajankohtaiselta voi tavoitella taas ihan toisenlaista uutta unelmaa.

Unelmaa voi myös ennalta elää kuvittelemalla unelman toteutuneen ja eläytymällä välitavoitteiden toteutumiseen sekä kuvailemalla itselleen tai muille miltä tuntui saavuttaa välitavoite ja lopulta koko unelma. Jonkun mielestä ehkä haihattelua, mutta kyllä unelma tuntui tätä harjoitusta tehdessä heti konkreettisemmalta ja helpommalta tavoittaa.

Nepsy-valmennukseen kuuluu oleellisesti positiivisen palautteen antaminen ja kiittäminen. Jos ei aivan kaikki mennyt, kuten sovittiin keskitytään siihen missä onnistuttiin ja mietitään pienempiä tavoitteita ja askeleita. Aina voi palata takaisin päin.

Nepsy-valmennuksessa korostetaan myös yhdenvertaisuutta. Valmennus onkin juuri enemmän valmentavaa, rohkaisevaa ja ohjaavaa oivalluksien kautta. Valmennettava tietää itse itsestään ja asioistaan eniten, hän ei vain ehkä ole hoksannut millä tavoin elämän haasteita voi muuttaa.

Ratkaisun keinoin siis kohti unelmia, niitä pieniä ja suuria!

Kirjoittanut ohjaaja Elli