Ammattilaisena lastensuojelussa; Nepsy-valmennus osa 2

04.05.2024

NEPSY-VALMENNUS KOULUTUS OSA 2

Nepsy-valmentaja koulutuksessa olemme käsitelleet viime kerroilla paljon sitä, miten paljon ihmisistä löytyy voimavaroja, taitoja ja piilossa olevaa kapasiteettia. Meillä kaikilla on paljon enemmän taitoa ja osaamista, keinoja kehittyä ja oppia uutta, kuin mitä usein ajattelemme.

Koulutuksessa on myös paljon mietitty asenne asioita, negatiivisuuteen keskittymisen sijaan etsitään se, mikä on positiivista ja vahvistetaan sitä, viedään sitä eteenpäin. Valmennettava tulee kohdata tasavertaisena ihmisenä, ei kaikki tietäväisellä opettavalla asenteella. Vaan enemmänkin opastaja, joka auttaa kaivamaan oman tietotaidon ja kapasiteetin esiin. Rohkaiseva ja kannustava valmentaja.

Olemme myös läpikäyneet aisteja, ja sitä erilaisuutta, jota meissä on aistiessamme jotain asiaa. Mihin kiinnitämme huomiota, miten muistamme tapahtumasta, miten opimme parhaiten. Suurin osa ihmisistä on visuaalisia tai kinesteettisiä vahvimmalta aistiltaan, harvempi on audiovisuaalisia. Tämän oivaltaminen, muistaminen ja soveltaminen omassa työssämme on ollutkin jo käytössä. Kirjalliset ja tarvittaessa kuvalliset ohjeistukset/päiväohjelmat. Päiväohjelmia on myös tehty lapsen kanssa yhdessä, joka lähellä kinesteettistä. Miten meidän lapset aistivat asioita, mitä he muistavat, kuinka he oppivat? Sitä on hyvä pohtia enemmänkin. Tällä on varmasti suuri merkitys kuntoutuksessa ja kommunikaatiossa lasten kanssa, myös yliherkkyydet aistiessa pystytään ottamaan huomioon paremmin, kun tiedetään lapsen aistivahvuudet.

Nepsy-valmennuskoulutuksen parasta antia omasta mielestäni ovat tehtävät, joita tehdään yleensä pareittain. Näissä olen kokenut monta ahaa- oivallusta. Eräässä tehtävässä piti pohtia oman elämän ajankohtainen ongelma, sen jälkeen parille kuvailtiin kuusi fiktiivistä hahmoa: Sankari, taiteilija, viisas, pyhimys, näkijä ja nautiskelija. Näille piti keksiä olemus, ulkonäkö, minkä väriset vaatteet, puheen rytmi, miten liikkuu, mitä tekee jne. Tämän jälkeen kysyttiin näiltä hahmoilta vastuksia omaan ongelmaan. Hyvin konkreettisesti tuli esille se, miten paljon vastuksia omassa päässä olikaan asioiden ratkaisemiseen, ne vain pitää saada sieltä jäsennettyä käyttöön.

Puhuimme myös NLP menetelmästä. Sen mukaan meidän kaikkien on mahdollista tulla mestariksi asiassa, kuin asiassa ottamalla oppia mestarista. Kyse on paljon mielentilasta ja uskosta omaan itseen. Harjoitus tekee tosiaan mestarin, ja sama potentiaali meissä ihmisissä on, emme aina vain usko itseemme, emmekä osaa käyttää kaikkea potentiaaliamme. Mutta juuri tätä voi opetella ja olla päättäväinen asian suhteen. Mikään ei oikeastaan ole mahdotonta oppia, jos on motivaatio kohdillaan, ja taitoa oppia. Ja sitähän meillä kaikilla on, kun löytyy se itselle paras tapa!

Näihin tunnelmiin, odottavaisiin, oppivaisiin ja kovin kannustaviin oli hyvä lopettaa viime kerran kaksi päiväinen koulutuskerta.

 Kirjoittanut ohjaaja Elli